Bad Request (Invalid Hostname)

עכבר העיר - סטימצקי | האוויר והצללים

img

בני ציפר | חזון האידיוטיזציה של מערכת החינוך

בני ציפר | חזון האידיוטיזציה של מערכת החינוך

בני ציפורי

כשמורידים כל הזמן את הרף, מקבלים כלומניקים, אבל עם תעודות. במקום לשלוח אידיוטים לעבוד במוסך, ממציאים להם הקלות

img